Svenska Startupmanifestet

Startups bygger framtidens Sverige. Stöd svenska startupmanifestet du med!

Section: signin
Section: backers2
Annika Lidne Dramatify
Annika Lidne, Dramatify
Jessica Stark SUP46

Sverige ska bli världens mest startupvänliga land!

Vår målsättning är att Sverige ska bli bäst i världen på startups som en folkrörelse. Startups med bredd och mångfald, med grundare från många olika bakgrunder, som i olika utvecklingsfaser skapar jobb, välfärd och nästa generations storföretag.

Kontakt: hello@startupmanifesto.se
Press: press@startupmanifesto.se

Dinesh Nayar Fyndiq
Sofia Franzén Owegoo
Nils-Erik Jansson Jansson & Norin
Carl Waldekranz Tictail
Alan Mamedi Truecaller
Alexandra Bylund NewsHubby
Nami Zarringhalam Truecaller
Jacob de Geer iZettle
Martin Källström Narrative
Douglas Roos Nyheter24
Adiba Barney SV Forum
Andreas Ehn Approach
Section: manifesto

1. Världens mest startupvänliga land!

Många tror att svensk ekonomi drivs framåt av landets stora bolag, men det är precis tvärtom. 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag och de står för fyra av fem nya jobb. Detta förhållande speglas dock inte alls i Sveriges ekonomiska politik där det praktiska fokuset läggs på storbolagen, och där den största andelen av statliga medel går till mogna företag och regionalpolitiska hänsyn, med en mycket liten satsning på, och förståelse för, nya och växande företag. Det återspeglar sig i en internationell jämförelse där exceptionellt få svenska småföretag växer till medelstora företag.

Samtidigt är Sverige – paradoxalt nog – näst bäst i världen på att bygga moderna miljarddollarstartups. Men det handlar om en handfull företag.

Vår målsättning är att Sverige ska bli bäst i världen på startups som en folkrörelse. Startups med bredd och mångfald, med grundare från många olika bakgrunder, som i olika utvecklingsfaser skapar jobb, välfärd och nästa generations storföretag.

Vi som har undertecknat det Svenska Startupmanifestet vill att Sverige blir världens mest startupvänliga land där många, många unga företag växer, frodas och stannar kvar.

Sverige måste gå från att vara ett land med framgångsrika startups – trots de hinder som politiker och lagstiftning lägger i vägen – till att bli världens mest startupvänliga land, där nya innovativa och snabbväxande företag ses som nyckeln till nya jobb, bibehållen välfärd och nästa generations storföretag. För att det ska ske behövs en samling åtgärder och satsningar inom särskilda – för samhället exceptionellt viktiga – områden.

Referenser
1) Sverige är i relation till folkmängden näst bäst i världen efter USA att bygga miljarddollar bolag enligt en beräkning från Niklas Zennströms investmentbolag Atomico. I absoluta tal ligger vi på tredje plats efter USA och Kina.
2) Källa: Ekonomifakta / SCB, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/

2. Varför satsa på Startups?

MÅLSÄTTNING: Sverige ska bli bäst i världen på bredden, att ha många, många startupbolag i olika utvecklingsfaser och därmed tillgodose återväxten för att säkerställa framtida välfärd och jobb.

JOBBEN – Fyra av fem jobb skapas i småföretag, men svenska småföretag har historiskt haft mycket svårt att växa. Startups är av definition ‘företag som söker efter en skalbar och repeterbar affärsmodell med hög och snabb tillväxt’ vilket redan i tidiga skeden ger ett stort antal jobb per bolag.

EXEMPEL – Spotify har sex år efter lanseringen över 1 500 anställda. På startuphubben SUP46 har de flesta företag 5-10 anställda ett år efter bildandet. Det kanske inte låter så mycket, men om man tar in i beräkningen att 74 procent av de svenska företagen är enmansföretag och 22,4 procent är mikroföretag med max 9 anställda, är det en enorm bedrift 2.

JOBBEN – I senare skeden skapar startups högkvalificerade och högbetalda jobb vilket i sin tur skapar möjligheter och arbetstillfällen för en stor servicesektor som levererar tjänster både till företag och anställda.

EXEMPEL – I San Francisco växer idag en stor flora av servicejobb fram, från smarta matföretag och serviceföretag till fysiska och virtuella assistenter. I Sverige är Hemfrid, Linas Matkasse och Uber de kanske mest kända, men vi har också startups som Shipwallet och Universal Avenue. Sverige kan underlätta genom att minska hindren för mindre kvalificerade arbeten liksom tillfälliga jobb. Det innebär att både innovativa startups, och människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, kan utvecklas tillsammans.   

KAPITALINFLÖDE – Med rätt lagstiftning ökar startups kraftigt kapitalinflödet och de utländska investeringarna i Sverige.

EXEMPEL – De båda brittiska investeringsåtgärderna SEIS och EIS har kraftigt ökat inflödet av utländskt kapital in i Storbritanien, och därmed även investeringarna i brittiska startupbolag. Vi vill snabbt se motsvarande åtgärder i Sverige.

SVERIGEBILDEN – Startups ger en bild av Sverige som ett innovativt, modernt land som drar till sig både intresse, besökare och kapital.

EXEMPEL


FRAMTIDEN – Dagens snabbväxande startups är morgondagens svenska storbolag som skapar jobb, innovation, börsvärde och skatteintäkter – om man stannar i Sverige och inte redan under den tidiga utvecklingen tvingas ta beslutet att lämna landet för bättre förutsättningar utomlands.

EXEMPEL – Soundcloud, Readmill, Vint och Yubico är exempel på svenska startups som i tidigt skede fattade beslut att lämna Sverige. PolarRose, C3 Technologies, Mojang (Minecraft) och Videoplaza är exempel på de allt fler svenska startups som tidigt köps upp av utländska företag. Nästan alla storföretag som utgör ryggraden av svenskt näringsliv och börsvärde startades innan andra världskriget, med undantag av HM.

3. Möjliggörande

MÅLSÄTTNING: Sverige ska vara det bästa landet i världen att driva startup i, och “startup” ska bli en definition med juridiska rättigheter

SPELREGLERNA – Långsiktighet och stabilitet i spelreglerna för näringspolitik och arbetsmarknad som rör startups är av yttersta vikt för att grundare och investerare ska våga satsa.

REPRESENTATION – I alla utredningar och kommittéer kring näringspolitik och arbetsmarknad ska inte bara storföretag och traditionella företag finnas representerade, utan även startups. Policy skall vara att politiker och myndigheter ska lägga så få hinder som möjligt i vägen och istället agerar möjliggörare.

LÄS MER – De frågor som är viktiga för verksamheten är radikalt olika för storföretag, traditionella företag och startups. Få personer som arbetar med de två förstnämnda kategorierna har någonsin arbetat med startups och de frågor som är specifikt viktiga för startups. Startups har inte heller någon organisation som representerar dem. Grundarna är fokuserade på att växa sina bolag och har inget kapital att undvara för att understödja en ny branschorganisation. Till skillnad från storföretag och traditionella företag, finns inte heller något självändamål i att vara baserad i Sverige.

STARTUPDEFINITION – Skapa en juridisk startupdefinition som därefter kan kopplas ihop med olika rättigheter och åtgärder. Det gör att vi kan definiera vilken typ av bolag i vilka sektorer som bör få ett särskilt stöd då de anses ha störst positiv påverkan på vårt samhälle.

EXEMPEL – Vi ser att Sverige tittar på, och efterliknar, de kriterier som gäller för de brittiska SEIS och EIS reglerna när det gäller inom vilka ramar en startup ska definieras.

 • Vi föreslår att staten hjälper startups att komma igång genom en reduktion av arbetsgivaravgifter med 50% de första fem åren.
 • Vi föreslår generösa regler för personaloptioner i startupbolag enligt amerikansk modell som inte bara lockar talang till startupbolag utan sekundärt även skapar ett ekosystem av ängelinvesterare i nya startups när personaloptionerna löses ut.
 • Att kunna investera vinster i fåmansbolag i SEIS / EIS bolag utan att behöva skatta i fåmansbolaget för inkomst av tjänst.  

STOPPA STRAFFSKATTEN – Sverige är det enda land i världen som har en straffskatt på entreprenörer (de s k “fåmansbolagsreglerna”). Det avspeglas i vår samlade bolagsstruktur där 96,4 procent av företagen är enmans- eller fåmansbolag som har mycket svårt att växa.

LÄS MER – Idag straffas entreprenörer jämfört om de passivt köpt aktier i ett stort börsbolag. Entreprenörer avstår ofta från lön, socialt skyddsnät, semester och pensionsinbetalningar för att vid en försäljning av sitt bolag mötas av 58% skatt på vinsten. Detta uppmuntrar inte andra till entreprenörsskap, utan enbart till dåliga lösningar för att undkomma skatt. Förenkling av fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) är därför ett måste. Exempelvis genom att aktiva delägare inkomstskattas upp till marknadsmässig snittlön för sin befattning, och allt där över – oavsett om det är utdelning eller försäljning – skattas som inkomst av kapital.

STARTUPVISUM – Marknadsföra och skapa en enklare process för startupvisum samt öka förståelsen hos myndigheterna för befintliga utomeuropeiska startupgrundare.

LÄS MER – Kampen om innovationskraft och startups är idag stenhård mellan olika länder. Många länder erbjuder och marknadsför förmånIiga startupvisum till utländska entreprenörer, inklusive svenska startups som ofta erbjuds betydligt bättre villkor än i Sverige. I Sverige finns redan “Startupvisum”, men få känner till det och Sverige gör ingenting för att varken locka eller behålla utländska entreprenörer – tvärtom. Idag utvisas, och hotas startupgrundare av utvisning, därför att man har prioriterat företagets tillväxt, investeringar och de anställdas löner före sin egen, och därför inte kommer upp i vad Migrationsverket anser vara tillräcklig lön, trots att man kan försörja sig själv och att bolaget växer.

OFFENTLIG INNOVATION –  LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) bör skrivas om så att den offentliga sektorn skall prioritera inköp från startups och innovationsföretag.

LÄS MER – Detta innebär att företagen kan kundfinansiera sig, något som är särskilt värdefullt för företag i specialiserade nischer som kan ha svårt att få vanligt riskkapital. För offentliga sektorn innebär det tidig tillgång till spjutspetslösningar och nya innovativa metoder, och kan agera som en extra motor för mer digitala lösningar som gynnar både personal och brukare.

DELNINGSEKONOMIN - Ta bort juridiska hinder och underlätta för delningsekonomin.

LÄS MER – Delningsekonomi, engelska sharing economy, är ett samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.

I Sverige finns hinder, framförallt när det gäller skatteregler och arbetsrättsliga regler, som hindrar delningsekonomin. Skatteregler i form av när man räknas som egenföretagare resp. anställd, och regler kring a-kassa som premierar passivitet istället för att jobba med mindre och kortare uppdrag. I vissa fall branschregler när det gäller tjänster och bostäder. Kända exempel på företag inom delningsekonomin är Airbnb (bostäder), Uber (transport) och Taskrabbit (småtjänster).


4. Tillgång till talang

MÅLSÄTTNING: Att attrahera och behålla de bästa talangerna

PERSONALOPTIONER - Idag har svenska startups både i tidiga och senare skeden svårt att konkurrera om de bästa talangerna för att bli internationella marknadsledare. Många vill dessutom kunna bjuda sina anställda på en del av framgången om företaget blir framgångsrikt. Idag sätter både otydlig och oändamålsenlig lagstiftning och mycket höga skatter stopp för detta. Svenska startups behöver därför kunna erbjuda personaloptioner av amerikansk utformning.

LÄS MER – Det är märkligt att just i Sverige, med vår betoning på medbestämmande i arbetslivet och försöken med löntagarfonder, är ett land där alla försök till att medarbetarna ska få en andel i företagets framgång motarbetas. I praktiken innebär det att svenska startups har svårt att konkurrera med mer traditionella arbetsgivare om talangerna. Man får inte underskatta risken att ta en anställning i ett företag som kanske inte överlever. I senare skeden, när företaget expanderar internationellt, har svenska startups svårt att konkurrera om talangerna då man inte har samma konkurrensmedel som är en självklarhet i de flesta internationella startupbolag. Vi behöver därför tydliga regler kring personaloptioner som tillåter vesting och skattas som kapital.

ATTRAHERA UNGA UTLÄNDSKA TALANGER  – Återgå till det tidigare systemet med gratis utbildning för utländska studenter inom STEM-ämnen.

LÄS MER – För att kunna konkurrera idag med andra länder behöver Sverige ännu fler smarta människor, och ett av de bästa sätten är att locka hit studenter som redan klarat av sin grundutbildning och är bland de bästa i sitt land. Vi vill därför se en återgång till det gamla systemet med gratis utbildning för utländska studenter inom STEM-ämnen, liksom en förlängd visaperiod – minst 6 månader – efter examen för att öka chanserna att studenten stannar och arbetar i Sverige. De utländska studenterna är inte bara en värdefull talangpool för svenska startups, utan ger även de svenska studenterna en ovärderlig kontakt med omvärlden och nätverk för livet skapas. Det kan noteras att exempelvis Tyskland erbjuder gratis universitetsubildning för grundläggande studier, och generösa stipendier för Masterprogram.

ENKLARE REKRYTERING - Snabbare och enklare process för att rekrytera anställda utanför EU.

LÄS MER – Bristen på utbildad talang i Sverige innebär att startups måste rekrytera utanför Sverige och ofta utanför EU. Idag är handläggningstiden ofta så lång att talangen hellre väljer andra länder, exempelvis USA. Handläggningstiderna innebär även upp till ett år för att få ett förnyat arbetstillstånd och under tiden kan personen inte lämna landet. Det innebär att denne ofta inte kan utföra sitt arbete fullt ut då resor internationellt ofta är en viktig del för medarbetare i startups.

TA BORT ANSTÄLLNINGSHINDER - Staten och/eller facket ska inte ha några synpunkter på vem en startup kan anställa.

LÄS MER – Startups har i allmänhet obefintlig eller liten kontakt med fackföreningar. När en person med utomeuropeiskt pass ska anställas, är det facket som ska godkänna anställningen. Det kanske är nödvändigt i vissa branscher, men i startups handlar det inte om lönedumpning, utan att överhuvudtaget få tag på kvalificerad personal med rätt utbildning, erfarenhet och nätverk. Detta bör staten och/eller facket inte ha någon beslutanderätt över. För en startup är VARJE rekrytering verksamhetskritisk och en felrekrytering kan riskera hela företaget.

KREATIVA BOSTADSLÖSNINGAR - Bostadsbristen kväver svenska startups och bidrar till att unga startups lämnar landet.

LÄS MER – Bostadsbristen gör inte att svenska startups flyttar till Västerås, Luleå eller Åmål. De flyttar till Berlin, London eller San Francisco. Det handlar inte bara om bostäder för grundarna utan framförallt för rekryterad personal som inte är lokal. Bostadsproblemet i storstäderna kräver förvisso långsiktiga lösningar, men startups kräver kortsiktiga, kreativa lösningar här och nu för att inte förhindra tillväxt eller flytt: förenklad ombildning av lokaler till små tillfälliga bostadshotell, tillfälligt boende på stora fartyg, uppluckrade bostadsregler vad gäller buller, yta, kök, badrum och handikappregler. På längre sikt är avreglering nyckeln. Problemet för startups är i första hand inte kostnaden, utan tillgängligheten - att överhuvudtaget hitta en bostad för en kortare eller längre tid.

5. Tillgång till kapital

MÅLSÄTTNING: Sverige ska vara det bästa landet i världen att investera i startups. För staten ska förändringar i skatter och riskkapital innebära en god affär kortsiktigt genom ökat kapitalinflöde och långsiktigt genom ökad skattebas.

STATLIGT RISKKAPITAL – Omstyrning av statliga riskkapitalet från regionalpolitik, mogna företag och kommersialisering av forskning, till sådd- och startupfinansiering av tillväxtföretag.

LÄS MER – I dagsläget är det statliga riskkapitalet i huvudsak fokuserat på regionalpolitik, att hålla vissa branscher under armarna, främst fordonsbranchen, eller kommersialisering av forskning. Riksrevisionen konstaterade i en revision av det statliga riskkapitalet i januari 2014 att det riktas helt fel och är ineffektivt.

Nyligen kom resultatet av en ny utredning, SOU 2015:64, där kritiken har bemötts och nya förslag lagts. Det är generellt bra förslag, men det är oroande att ICT-sektorn knappt nämns till förmån för industri och life science som mottagare av riskkapitalinsatser. Lika oroande är bristen på de mycket tidiga insatserna, under 5 miljoner kronor, för sådd- och startupbolag.

Vi förordar vidare att en del av det statliga riskkapitalet som idag ligger passivt och invetseras i mycket liten grad aktiveras. Det bör omstyras till en satsning där i första hand affärsänglar, men även VC-bolag, som investerar i mycket tidiga till tidiga faser verifieras och därefter saminvesteras medel automatiskt med dessa såddinvesterare. Små, många och snabba, men väldigt tidiga, investeringar har visat mycket positivt utfall, exempelvis genom amerikanska startupfonden 500 startups. Målet är att kraftigt öka och snabba upp antalet tidiga investeringar.

INNOVATIONSSYSTEMET – Omstyrning av innovationssystemet från enögd satsning på kommersialisering av forskning till en tillväxtsatsning oavsett entreprenörens bakgrund.

LÄS MER – De flesta framgångsrika svenska startups är ett resultat av att en entreprenör sett ett behov, och skapar en lösning för att täcka det som kunderna vill betala för. Dessa entreprenörer får sällan något stöd alls, och mörkertalet över hur många som vill, men inte har egna pengar att satsa är stort.

Utfallet av kommersialisering av forskning är däremot lågt, och forskarna själva är djupt missnöjda med det nuvarande systemet (här och här).  

Fokus för innovationssystemet måste vara på potential och marknadsmöjligheter, på tillväxtföretag och tillväxtinnovationer, inte vartifrån entreprenören kommer, vilken bakgrund entreprenören har eller om hen lyckas övertala en forskare att stå med på en ansökan. Innovationssystemet bör också sträva efter bredd och mångfald, i synnerhet när det gäller underrepresenterade kön och etniska bakgrunder.

ÖKAT KAPITALINFLÖDE – Skapa förutsättningar för ökat kapitalinflöde och investeringar genom riskminimering.

LÄS MER – I Storbritannien har man sett en kraftig ökning av både inhemska investeringar och ökat utländskt kapitalinflöde efter att de brittiska SEIS och EIS reglerna infördes. Detta innebär en kraftigt minimerad risk för investeraren genom skattekvittning och skatterabatter om företaget misslyckas. Vi ser det som avgörande för framtiden att Sverige inför liknande regler. Det existerande investeringsavdraget gäller enbart privatpersoner och har därför mycket liten reell effekt.

BORTTAGEN DUBBELBESKATTNING – Utländska investerare dubbelbeskattas idag för sina investeringar i svenska tillväxtbolag. För att öka investeringarna bör dubbelbeskattningen tas bort.

LÄS MER – Utländska investerare, i synnerhet den i vanliga formen Limited Partnerships, dubbelbeskattas ofta idag för sina investeringar i svenska tillväxtbolag. De beskattas både i sitt hemland och i Sverige, undantaget om de har lagt ett holdingbolag i något av de europeiska skatteparadisen Luxemburg, Jersey eller Guernsey.

Det ska vara attraktivt att investera i svenska tillväxtbolag utan att behöva krångla, eller istället välja att investera i bolag i ett annat land som inte ägnar sig åt dubbelbeskattning. Vi förutsätter att regeringen genast ser över detta och att beskattningen sker i investerarens hemland enligt normal skatteprincip.

ARBETANDE ENTREPRENÖRSKAPITAL – Entreprenörskapital ska investeras i andra entreprenörer – inte ligga i träda.

LÄS MER – Idag finns ett knep att komma runt 58% i skatt vid försäljning av ett fåmansbolag, och det är att lägga vinsten i träda i fem år i ett annat bolag. Miljarder ligger därmed passivt på bankkonton och väntar, istället för att arbeta och investeras. Vi vet att de som mest investerar i innovativa såddbolag är – andra entreprenörer. Om detta kapital när som helst under dessa fem år investeras enligt den svenska versionen av SEIS och EIS reglerna bör det istället “förvandlas” och skattas som kapital, och inte inkomst av tjänst.

ÖKADE ACQUI-HIRES - Skapa bättre förutsättningar för Acqui-hires vilket kraftigt ökar investeringarna i tidiga skeden.

LÄS MER – Idag köps många amerikanska (och ibland svenska) bolag för att köparen vill komma över teamet, inte i första hand produkten eller bolaget. Det skapar ökade investeringar i såddbolag då investerarna vet att risken minskar.

I Europa är acqui-hires ovanligt av en rad olika skäl, främst traditionsmässiga och arbetslagstiftningsmässiga. Genom att ge skattelättnader för större näringsdrivande företag (dvs ej VCs), antingen genom kvittning av förluster på annat håll, eller i harmoni med den svenska versionen av SEIS och EIS reglerna, kan staten signalera att man vill uppmuntra köp av bolag i tidiga skeden som en del av en innovationsstrategi – i detta fall att öka innovationen och konkurrenskraften hos de medelstora och stora svenska bolagen, men också öka kapitalförsörjningen i såddbolag.

6. Utbildning

MÅLSÄTTNING: Unga svenskar ska vilja förverkliga sina egna idéer, inte bli anställda och förverkliga andras.

SKAPA JOBB - Vi ska utbilda entreprenörer, kreatörer och problemlösare – inte arbetstagare.

LÄS MER – Fokus genom hela skolan – från förskola till universitet –  ska vara på att skapa sitt eget jobb, inte “få” ett jobb när man tar examen. Majoriteten av jobben i framtiden finns inte idag. Och vi vet inte vilka de är, eller vad de kommer att kräva. Framtidens företag och offentliga organisationer kommer också att anställa färre, därför behöver vi fler företagare och entreprenörer, både de som bygger miljardbolag och de som “bara” försörjer sig själva och sin familj.

PRAKTISK INSPIRATION - Ungdomar måste inspireras och få diversifierade förebilder från tidig ålder, till att bli entreprenörer men också utvecklare. Branschen har ett ansvar att både agera och finansiera satsningar för att fler unga från olika bakgrund, kulturer och kön väljer en bana som leder till nya innovativa företag.

LÄS MER – Branschen kan på en övergripande nivå verka för att aktivt nå ut till, kommunicera med och inspirera ungdomar som idag inte nås. Varje startup kan agera lokalt genom exempelvis kontakt med skolor för föreläsningar, praoperioder och engagemang i lokala startupevents och teknikmeetups.

DIGITAL KUNSKAP - Svenska elever måste bli digitala “super users”. Prioritera kunskap för elever och lärare kring digital kunskap, programmering och entreprenörskap i skolan och fritidsverksamhet från förskolan och uppåt.

LÄS MER – I och med den nödvändiga omdaningen av svenska skolan, har vi en stor chans att arbeta på nya sätt och få in nya synvinklar i skolan. Svenska elever och lärare måste bli digitala super users som kan använda datakällor, teknik och statisik för att beskriva allt från historiska skeenden i interaktiva kartor och göra snygga grafiska statistiska modeller i samhällskunskapen, till att förstå grammatik så att de kan göra digitala textanalyser, eller bygga egna spel som underlättar inlärandet. Den nya tekniken ger också möjlighet att genom “flipped classroom” få in experter redan på tidigt stadium. 

Sverige är ett omvittnat bra startupland med stabilt styre, bra offentlig sektor, infrastruktur, utbildning och service. Vårt sociala skyddsnät gör att många vågar satsa på en startup. Men det räcker inte idag.

Många länder konkurrerar stenhårt för att locka startupföretag, skapa mer innovation och få fler talanger. Flera av dem har liknande förutsättningar som Sverige men där man dessutom erbjuder stora hemmamarknader och konkreta fördelar som kapital, bostäder, lönebidrag och annat.

Sverige är bra för och på startups. Vi är dock riktigt usla på att få små företag att växa sig stora. Vi har bara skymtat den omdaning av näringsliv och arbetsmarknad som ligger framför oss i och med digitaliseringen.

Ska Sverige även i framtiden vara ett högteknologiskt och innovativt land där nästan hälften av BNP kommer av export, där det finns gott om jobb och bra välfärd, måste vi också bli världens mest startupvänliga land. Framtiden byggs i våra startups. Idag. Nu.

Ladda ner manifestet

Section: Sign in2

Bli en del av en starkt växande rörelse

Såväl enskilda entreprenörer, startups som aktörer inom startupcommunityn har slutit upp och står enade bakom manifestet.

147 Backare
Section: backers

17 stycken stöder manifestet

Tillsammans med våra partners vill vi peppa dig till att vara i din fulla power!

 • Tommy Ky

 • Sonia Franck

 • Sonia Franck

 • Robert Kniola

 • Andrés Caravaca

 • Thomas Kelvin Soen

 • Carlos J Abad

 • Ravi Kumar

 • Rugaya Richie

 • Magnus Linde

 • Mahyar Moharamzadeh

 • Klaas Flechsig

 • Dilan Ezgi Ustunyagiz

 • Mikael Ahlström

 • Tod Mullis

 • Emil Sundberg

 • Emil Sundberg

Visa fler